FAQ

 • Co to jest pożyczka gotówkowa?

  Pojęcie pożyczki gotówkowej wykorzystywane jest do określenia krótkoterminowego zobowiązania finansowego, które udzielane jest pożyczkobiorcy na dowolny cel kredytowy. Pozwala na uzupełnienie budżetu domowego i spłatę w krótkim terminie. Procedura udzielania pożyczki gotówkowej jest prosta, a formalności ograniczone do minimum. Zobowiązanie to można zaciągnąć nawet w trybie online, zawierając stosowną umowę pożyczkową z pożyczkodawcą.

 • Ile zapłacę za przedstawienie wniosku o udzielenie pożyczki partnerowi okmoneta.pl?

  Usługi świadczone przez serwis OKmoneta.pl są bezpłatne, dlatego nasi klienci nic nie płacą za wygenerowanie wniosku pożyczkowego.

 • Ile mogę pożyczyć?

  Pożyczkobiorca korzystający z naszego serwisu możne pożyczyć od współpracujących z OKmoneta.pl pożyczkodawców pożyczki gotówkowe w kwocie od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Ofertę można dobrać do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

 • Na jak długo otrzymam pożyczkę?

  Okres kredytowania jest ustalany indywidualnie z klientem i wynosi od kilku dni do kilkunastu miesięcy.

 • W jaki sposób otrzymam kwotę pożyczki?

  Pożyczka gotówkowa zwykle jest przekazywana klientowi po pozytywnej weryfikacji jego wniosku pożyczkowego, w formie bezgotówkowej, jako przelew na wskazane we wniosku pożyczkowym konto bankowe. Przelew może być zrealizowany nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku.

 • Jakie wymagania muszę spełnić by otrzymać pożyczkę?

  Pożyczkodawcy stawiają własne wymagania odnośnie do klientów, którzy chcieliby zaciągnąć u nich pożyczkę. Najczęściej jednak klient musi być osobą pełnoletnią, co oznacza posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i mieć wystarczająco wysoką zdolność kredytową, aby spłacić pożądaną pożyczkę terminowo.

 • Czy moje dane są bezpieczne?

  Serwis Okmoneta.pl gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przekazywanych przez klientów danych. Gromadzimy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do identyfikacji danej osoby. Nie są one przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia naszych usług. Wśród tych danych są imię i nazwisko klienta, adres mailowy, numer telefonu komórkowego czy numer PESEL.

 • Ile czasu zajmuje udzielenie pożyczki?

  Na ogół pożyczkodawcy wystarczy kilkanaście minut na zweryfikowanie danych klienta podanych we wniosku o pożyczkę. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu, dokonywany jest przelew kwoty pożyczki w zaledwie kilkanaście minut. W niektórych sytuacjach procedura udzielenia zobowiązania może się wydłużyć, z przyczyn od nas niezależnych.

 • Jak mogę sprawdzić ile pieniędzy muszę spłacić?

  Wszelkie koszty pożyczkowe ponoszone przez pożyczkobiorcę są wskazane w sposób jasny w umowie pożyczkowej oraz w formularzu informacyjnym każdej pożyczki. Dodatkowe koszty mogą być naliczone klientowi wyłącznie wtedy, gdy nie spłaci swojego zobowiązania terminowo.

 • Co się stanie, jeśli nie będę w stanie spłacić całej pożyczki w terminie?

  Pożyczkodawcy na ogół uwzględniają możliwość, że klient nie będzie w stanie spłacić pożyczki w terminie. Dają możliwość wydłużenia terminu spłaty o kilka, kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt dni, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i złożeniu formalnego wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Przed zawarciem umowy pożyczkowej klient jest informowany o wysokości takich opłat.

 • Jakie dane muszę podać by otrzymać pożyczkę?

  Formalności związane z wnioskowaniem o pożyczkę pozabankową są ograniczone do minimum, a ich zakres jest uzależniony od indywidualnych wymagań pożyczkodawcy. Na ogół dane konieczne do weryfikacji potencjalnego klienta i jego sytuacji finansowej obejmują:

  nazwisko i imię klienta,
  numer ewidencyjny PESEL,
  numer dowodu tożsamości, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  informacje o stałych dochodach i ich źródle,
  historia kredytowania,
  stan cywilny,
  numer telefonu,
  numer rachunku bankowego,
  adres.

  Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.

 • Czy w tym samym czasie mogę otrzymać więcej pożyczek?

  Jeśli klient nie wykorzystał całego, dostępnego dla niego limitu pożyczki gotówkowej u danego pożyczkodawcy, na ogół będzie on mógł zaciągnąć dodatkową pożyczkę, uzupełniając kwotę istniejącego zobowiązania.

 • Czy będę mógł spłacić pożyczkę przed czasem?

  Tak, jest to możliwe. Klient może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w umowie pożyczkowej. Jeśli pożyczka spłacana jest w całości przed czasem, całkowity jej koszt ulga obniżeniu o koszty odpowiadające okresowi, o który skrócono czas kredytowania. Klient może także odstąpić od umowy pożyczki bez podawania przyczyn swojej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy w tym celu wypełnić i przesłać na adres wskazany przez pożyczkodawcę oświadczenie, według dostarczonego przez niego wzoru oraz zwrócić pożyczoną kwotę niezwłocznie.

 • Czy mogę zaciągnąć pożyczkę w czasie, gdy mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

  Tak, jest to możliwe, choć pożyczkodawca przy weryfikacji wniosku pożyczkowego sprawdzi w Biurze Informacji Kredytowej lub w innych, podobnych rejestrach, czy potencjalny pożyczkobiorca nie ma opóźnień w spłacie rat i nie figuruje jako nierzetelny dłużnik. W przeciwnym wypadku pożyczka nie zostanie udzielona.

 • A jeśli będę miał jakieś dodatkowe pytania?

  Pozostajemy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym. Wystarczy, że prześlesz do nas formularz kontaktowy online z Twoim pytaniem. Postaramy się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące udzielenia i spłaty pożyczki

 1. Aplikacja
 2. Weryfikacja
 3. Szybki przelew

RRSO 0% oferta promocyjna

Złóż wniosek