Opłaty

Wszystkie koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę są związane wyłącznie z podpisywaną przez niego umową pożyczkową. Przed jej podpisaniem klient może zapoznać się z ich szczegółowym wykazem. Opłaty dotyczące udzielanych pożyczek gotówkowych są ustalane zgodnie z przepisami:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.),
 2. ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Jedynie w przypadku niespłacenia terminowo pożyczki mogą pojawić się po stronie pożyczkobiorcy dodatkowe koszty.

Całkowity koszt pożyczki

Oznacza koszty, jakie pożyczkobiorca musi ponieść decydując się na podpisanie umowy pożyczki. W grupie kosztów całkowitych wymienić należy:

 1. odsetki,
 2. opłaty,
 3. prowizje,
 4. podatki,
 5. marże pożyczkodawców,
 6. koszty usług dodatkowych, m.in. koszty ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy, pożyczkodawca obowiązkowo, w sposób szczegółowy i wyczerpujący, musi wskazać klientowi całkowite koszty związane z udzieleniem pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki

To suma wszystkich środków pieniężnych, wskazanych w umowie pożyczki przez pożyczkodawcę.

Całkowita kwota do zapłaty

Suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO

Rzeczywista, roczna stopa oprocentowania pożyczki, określająca w sposób procentowy całkowity koszt pożyczki, z uwzględnieniem odsetek, prowizji i innych opłat spoczywających na pożyczkobiorcy. RRSO określane jest według wytycznych wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Koszty odstąpienia od umowy pożyczki oraz wcześniejszej spłaty

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów pożyczkowych może odstąpić od umowy pożyczki bez podawania przyczyny, wypełniając i przesyłając na podany przez pożyczkodawcę adres oświadczenie zgodne ze wzorem, jakie otrzymał wraz z umową. Musi również niezwłocznie, zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego przez pożyczkodawcę, zwrócić pożyczoną kwotę.

Można także dokonać wcześniejszej, częściowej lub całościowej spłaty pożyczki. W przypadku całościowej spłaty, całkowity koszt pożyczki ulegnie zmniejszeniu o koszty dotyczące okresu, o który czas kredytowania się skrócił, nawet jeśli wydatki te poniesione zostały jeszcze przed spłatą. W przypadku spłaty częściowej zobowiązania, koszta pożyczki zostaną obniżone proporcjonalnie do wysokości spłaconej należności.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca zwykle ma możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki, za dodatkową opłatą, którą ustala pożyczkodawca. Informacje o jej wysokości klient otrzymuje przed podpisaniem umowy. Przedłużenie może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni.

Niespłacenie pożyczki

Brak terminowej spłaty pożyczki spowoduje, że pożyczkodawca może rozpocząć prowadzenie czynności upominawczych oraz windykacyjnych, a ich kosztami zostanie obciążony pożyczkobiorca. Jeśli pożyczkodawca będzie zmuszony dochodzenia należności w drodze postępowania sądowego, pożyczkobiorca może zostać obciążony jego kosztami, wraz z karnymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia.

 1. Aplikacja
 2. Weryfikacja
 3. Szybki przelew

RRSO 0% oferta promocyjna

Złóż wniosek